Poziv za prijavu na studentski znanstveni skup na temu "Civilizacijski i kulturni susreti"

Dugogodišnja želja uredništva studentskog znanstvenog časopisa Pro tempore je održavanje znanstvenog skupa na kojemu bi imali priliku izlagati studenti, ali i svi drugi zainteresirani. Unatoč okolnostima pandemije, koja je pogodila cijeli svijet, uredništvo je – uz potporu Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – odlučilo održati znanstveni skup na temu Civilizational and Cultural Encounters. Skup će se održati 11. travnja 2022. godine s početkom u 10 sati u prostorima Vijećnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Znanstveni skupovi, kolokviji, okrugli stolovi i sl., dio su struke jednog povjesničara. Stoga ovim skupom uredništvo želi pružiti mogućnost učenja i sazrijevanja i na tom polju, prije svega studentima povijesti i srodnih društveno-humanističkih znanosti.

Odabir ovogodišnje teme broja Civilizational and Cultural Encounters zacrtava tematiku koju bismo predložili potencijalnim izlagačima. Fenomen civilizacijskih i kulturnih susreta karakterizira sva povijesna razdoblja, a u najvećoj mjeri obilježava prostor jugoistočne Europe, pa tako i hrvatski povijesni prostor, koji se mogu promatrati kao mjesto susreta civilizacija i kultura u dugome povijesnom trajanju.

Iz perspektive suvremene historije isprepletanja moglo bi se konstatirati da kultura, koja obuhvaća simboličke, i civilizacija, koja pokriva materijalne i tehnološke aspekte života neke zajednice, nastaju u dinamičnim povijesnim procesima susretanja, prožimanja, preklapanja, ali i otpora, isključivanja i odbacivanja. Izlagači koji se žele prijaviti na skup trebaju upravo navedene fenomene staviti u tematskih fokus svojih izlaganja.

U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, stupanj obrazovanja i poslati sažetak, odnosno kratko pojašnjenje teme o kojoj se namjerava izlagati (ne više od petsto riječi). Moguće je izlagati na hrvatskom jeziku i njemu srodnim jezicima (srpskom, bosanskom, crnogorskom) te na engleskom jeziku. Izlaganje može trajati najviše 20 minuta

Prijave je moguće podnijeti do 31. ožujka 2022. godine na mail adresu časopisa casopis.protempore@gmail.com

Dio će izlaganja sa skupa – ovisno o odluci uredništva – biti objavljen u 17. broju časopisa.