Pro tempore

želite objaviti rad?

NATJEČAJ ZA OBJAVU RADOVA 19. BROJA ČASOPISA „PRO TEMPORE“ ZA AKADEMSKU GODINU 2023/2024.

Uredništvo časopisa studenata povijesti Pro tempore raspisuje natječaj za objavu radova u 19. broju časopisa za akademsku godinu 2023/2024. Ove godine uredništvo je odlučilo da će tema broja biti Intelektualna povijest. Natječaj je otvoren za radove iz područja povijesti i srodnih društveno-humanističkih znanosti.

Cilj časopisa studenata povijesti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Pro tempore, koji izlazi od 2004. godine, jest omogućiti studentima preddiplomskoga, diplomskog i doktorskog studija povijesti i srodnih društveno-humanističkih znanosti iz Hrvatske i inozemstva objavu vlastitih radova, kao i stjecanje iskustva u radu redakcije časopisa i procesu odabira i kritičke evaluacije radova za objavu. Uz to, objavljivanjem novih radova nastoje se proširiti saznanja o određenim temama iz prošlosti te pridonijeti upoznavanju i autora i čitatelja s novim historiografskim trendovima.

Budući da je u središtu gotovo svakog ljudskog djelovanja misao, ona kao takva gotovo nikada nije isključivo politička, ekonomska, filozofska ili teološka, stoga interdisciplinarna narav intelektualne povijesti čini ovu granu uvijek aktualnom i sveprisutnom, bilo posredno kroz istraživanja unutar zasebnih povijesnih grana ili neposredno kroz prakticiranje intelektualne povijesti kao samostalne discipline. Ove godine primat ćemo radove koji tematiziraju povijest intelektualne misli, intelektualnog djelovanja i intelektualaca u ulozi njihova stvaratelja, prenositelja, zagovaratelja i kritičara te relevantnog društvenog aktera. Radovi se mogu baviti temama vezanim uz različite koncepte, diskurse i fenomene poput primjerice koncepta slobode, antiurbanističkog diskursa ili kulturološkog i intelektualnog fenomena fin de sièclea. Mogu se doticati raznih političkih, socijalnih, ekonomskih i kulturnih doktrina, smjerova i praksi poput nacionalizma, kapitalizma, merkantilizma, baroka… Potiču se i radovi koji se bave intelektualcima, a napose raznim intelektualnim krugovima/mrežama, koji tematiziraju njihovu ulogu u širenju ideja i kreiranju javnog mnijenja i njihov društveno-politički angažman. Zatim oni koji se bave mobilizacijskim učinkom ideja, promjenama i revolucijama izazvanim znanstvenim napretkom ili pak ideološkim previranjima, intelektualnim transferima i recepcijom ideja, procesom translacije istih, itd. U sklopu toga primaju se i radovi koji tematiziraju povijest knjige odnosno izdavalaštva, kulture pisanja i čitanja, obrazovanja, kulturnih politika te povijest historiografije.

Uredništvo časopisa Pro tempore potiče na slanje svih vrsta znanstvenih radova te prikaze knjiga, prijevode radova stranih povjesničara, intervjue i izvještaje s relevantnih znanstvenih skupova, uz uvjet da su oni u skladu s temom broja. Pristigli radovi bit će podvrgnuti procesu selekcije i kritičke obrade u uredništvu časopisa i zatim proslijeđeni profesorima na recenziju, nakon čega će autori dobiti obavijest je li njihov rad prihvaćen.

Poslani radovi mogu imati najviše dva autora, a zaprimaju se samo prethodno neobjavljeni radovi, slanjem kojih autori potvrđuju da se radi o njihovom vlastitom radu za koji prihvaćaju znanstvenu i etičku odgovornost. Svi radovi šalju se u formatu Microsoft Word dokumenta (.doc ili .docx) elektroničkom poštom na adresu uredništva: casopis.protempore@gmail.com najkasnije do 1. svibnja 2024. godine.

Radovi se zaprimaju na hrvatskom (ili srodnim jezicima) i engleskom jeziku, pisani na latinici. Pisani radovi mogu biti opsega od otprilike 15 do 35 kartica teksta. Tekst treba biti obostrano poravnat, fonta Times New Roman, veličine 12 i proreda 1,5. Ime i prezime autora, godina, smjer studija i sveučilište koje pohađaju navode se na prvoj stranici rada u gornjem lijevom kutu. Također, svaki rad treba sadržavati i sažetak (otprilike 100 riječi) i ključne riječi na hrvatskom i engleskom jeziku te biti opremljen znanstvenim aparatom. Znanstvene bilješke pišu se na dnu stranice prema pravilima Chicago humanističkog stila, numeričkim slijedom i odijeljene razdjelnikom od glavnog teksta. Odabrani font treba biti Times New Roman veličine 10, jednostrukog proreda te obostrano poravnat. Na kraju rada obavezna je bibliografija, također prema pravilima Chicago stila.

Detaljne upute o načinima citiranja možete pronaći na sljedećem linku ili na našoj stranici na Hrčku.

Radujemo se Vašoj suradnji!