Pro tempore

želite PREZENTIRATI rad?

STUDENTSKI ZNANSTVENI SKUP

Uz potporu Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uredništvo 18. broja časopisa Pro tempore i ove je godine odlučilo održati studentski skup na kojem mogu izlagati studenti i svi drugi zainteresirani. Odabir ovogodišnje teme Tijelo i emocije nudi mogućnost sudjelovanja izlagačima iz različitih struka, čime se studente potiče na suradnju i međusobnu razmjenu ideja te otvara prostor za učenje i znanstveno sazrijevanje. Skup će se održati 20. travnja 2023. godine s početkom u 10 sati u Vijećnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Ovogodišnja tema otvorena je za izlagače koji se bave svim povijesnim razdobljima te, s obzirom na to da je istraživanje tijela i emocija nužno interdisciplinarno, na prijavu se potiču i izlagači koji se navedenim fenomenima bave u okviru srodnih društvenih i humanističkih disciplina poput antropologije, filozofije, etnologije, komparativne književnosti, sociologije, psihoanalize itd.

Prihvaćaju se izlaganja koja se bave tijelom i tjelesnošću, odnosno ona koja tematiziraju bolesti, pandemije, smrt, seksualnost, rod, rasu, ljepotu i slične fenomene u određenim povijesnim razdobljima. U obzir dolaze i izlaganja koja analiziraju načine na koje se emocije tematiziraju u različitim vrstama povijesnih izvora, načine na koje one utječu na djelovanje povijesnih aktera te na njihov tretman, kontrolu i razumijevanje u različitim povijesno-političkim, civilizacijskim i kulturnim kontekstima.

Budući da se tijelo i emocije mogu tumačiti i kao biološke konstante, ali pod utjecajem socijalnog konstruktivizma i kao kulturno i povijesno uvjetovani fenomeni, potiče se i prijava radova koji problemu tijela i emocija (u povijesti) pristupaju iz različitih teorijskih perspektiva.

U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, stupanj obrazovanja te kratak sažetak u kojem je potrebno ukratko objasniti temu o kojoj se namjerava izlagati (ne više od 500 riječi). Moguće je izlagati na hrvatskom i njemu srodnim jezicima (srpskom, bosanskom, crnogorskom) te na engleskom jeziku. Izlaganje može trajati najviše 20 minuta.

Prijavu je potrebno podnijeti do 31. ožujka 2023. godine na mail casopis.protempore@gmail.com. Sudionike skupa nastoji se potaknuti i da svoje referate objave u 18. broju časopisa Pro tempore.

Knjižice sažetaka izlaganja prijašnjih skupova

Civilizacijski i kulturni susreti

11. travnja 2022.

Tijelo i
emocije

20. travnja 2023.

Uskoro!

2024

Uskoro!

2025