Pro tempore

Časopis studenata povijesti

Recenzirani časopis

Godišnji kontinuitet

Raznovrsni prilozi

O nama

Pro tempore časopis je studenata povijesti s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji izlazi od 2004. godine. Časopis objavljuje znanstvene, stručne i pregledne radove te eseje, prikaze, kritike, intervjue i razne druge priloge iz područja povijesti, arheologije, povijesti umjetnosti i ostalih srodnih disciplina. Jedna od glavnih svrha časopisa jest ponuditi studentima platformu za objavljivanje vlastitih raznovrsnih radova te tako poticati studentsku istraživačku aktivnost i njihov znanstveni razvoj.

Posjetite nas na Facebooku ili pogledajte naše prijašnje brojeve u digitalnom formatu na Hrčku!

Kakve radove primamo?

  1. Pregledne i stručne radove.
  2. Eseje.
  3. Prikaze knjiga i zbornika radova te izvješća sa skupova i okruglih stolova.
  4. Prijevode članaka.
  5. Intervjue s istaknutim profesorima.
  6. Nekrologe i spomenice.
  7. Druge priloge (izdanja izvora, pregledi bibliografija i sl).

Teme kojima se bavimo

Što svaki rad treba sadržavati?

1. Ime(na) i prezime(na) autora, naslov rada, bibliografiju korištene literature i izvora

2. Sažetak i ključne riječi na hrvatskom i engleskom jeziku
3. Bibliografiju i fusnote pisane prema Chicago Manual “humanističkom” stilu

Natječaj za objavu radova 17. broja

Civilizacijski i kulturni susreti

Rok za slanje radova 30. travnja 2022.

Raznovrsni prilozi

Studentske znanstvene konferencije

Dugogodišnja želja uredništva studentskog časopisa „Pro tempore“ bila je održavanje znanstvenog skupa na kojemu bi studenti, ali i svi drugi zainteresirani, imali priliku izlagati svoje radove. Unatoč okolnostima pandemije, koja je pogodila cijeli svijet, uredništvo je – uz organizacijsku potporu Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 2021. godine po prvi puta uspješno realiziralo znanstveni skup na temu Civilizacijski i kulturni susreti. Želja uredništva je da se svake godine održi skup s istom zadanom temom kao i tekući broj časopisa te da se tako studentima omogući i stjecanje iskustva usmenog – a ne isključivo pismenog – izlaganja njihovih radova i teza.

Kontaktirajte nas ili pošaljite svoj rad na našu e-mail adresu

Email: casopis.protempore@gmail.com
Kontakt