Pro tempore

Časopis studenata povijesti

Pro Tempore

Pro tempore časopis je studenata povijesti s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji izlazi od 2004. godine. Časopis objavljuje znanstvene, stručne i pregledne radove te eseje, prikaze, kritike, intervjue i razne druge priloge iz područja povijesti, arheologije, povijesti umjetnosti i ostalih srodnih disciplina. Jedna od glavnih svrha časopisa jest ponuditi studentima platformu za objavljivanje vlastitih raznovrsnih radova te tako poticati studentsku istraživačku aktivnost i njihov znanstveni razvoj.

Recenzirani časopis

Godišnji kontinuitet

Raznovrsni prilozi

TEME KOJIMA SE BAVIMO

Povijest

Arheologija

Povijest umjetnosti

Druge srodne discipline

Želite objaviti rad?

Kakve radove primamo

Eseje, pregledne i stručne radove

Prikaze knjiga i zbornika radova

Prijevode članaka

Intervjue s znanstvenicima

Nekrologe i spomenice

Izvješća sa skupova i okruglih stolova

Što svaki rad treba sadržavati?

Svaki rad mora sadržavati ime(na) i prezimena(na) autora kao i naslov rada.

Svaki rad mora sadržavati bibliografiju korištene literature i izvora prema naputku časopisa koji prati pravila Chicago Manual "humanističkog stila".

Svaki rad mora sadržavati sažetak i ključne riječi na hrvatskom jeziku, kao i sažetak (Abstract) i ključne riječi (Keywords) na engleskom jeziku.

Izlaganje radova na skupu

Studentski znanstveni skupovi

Dugogodišnja želja uredništva studentskog časopisa Pro tempore bila je održavanje znanstvenog skupa na kojemu bi studenti, ali i svi drugi zainteresirani, imali priliku izlagati svoje radove. Unatoč okolnostima pandemije, koja je pogodila cijeli svijet, uredništvo je – uz organizacijsku potporu Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 2021. godine po prvi puta uspješno realiziralo znanstveni skup na temu Civilizacijski i kulturni susreti. Želja uredništva je da se svake godine održi skup s istom zadanom temom kao i tekući broj časopisa te da se tako studentima omogući i stjecanje iskustva usmenog – a ne isključivo pismenog – izlaganja njihovih radova i teza.

Želite objaviti rad ili sudjelovati na skupu?

Kontaktirajte nas!